Zenbait kontzepturen adiera aberasteko proposamen xaloak

AFILIATUA
Karnetaduna.
Ikus KARNETA

AFILIAZIOA
Sindikatu baten autonomia politiko eta finantzieroaren muina, sindikatua libre izango bada.
Ikus KUOTA

AGERRALDIA
Bagarela jakinarazteko saioa.
Ikus KALERATZEA

ALDEKO
Gauden egoeran, kalterik ez dakarrena.
Ikus KALTEKO

ATXIKIMENDUA
Lanarteako alor guztienganako zintzotasun gaiztoa.

BATERAEZINA
Euskaltasuna eta euskararen langile autonomoen egoera.

EEE
Euskal Editoreen Elkartea. Hego Euskal Herrian euskaraz eta erdaraz argitaratzen dituzten enpresen elkartea.

EKOLOGIA
Kultura biziaren bizia bermatzeko politika.
Ikus GIRO ALDAKETA

ELKARRIZKETA SOZIALA
Beti berridatzi behar baita kontratu soziala.

ERAIKUNTZA NAZIONALA
A zer nazioa, eraikuntza sozialik gabea!

ERAIKUNTZA SOZIALA
Herritasunaren ezinbesteko oinarria.

EUSKALGINTZA
Euskararen langile autonomoek pairatzen duten egitura sasitsua.

EUSKARA
“Ene arimaren ogia euskara da”, dio Arestik.
Ikus OGIA

GIRO ALDAKETA
Euskararen langile autonomoon ekosistema hondatuak behar duena.
Ikus EKOLOGIA

GREBA
Baliabide ederra autonomoak ez diren langileentzat.

GURE GAIN
eta askoren azpian, langile autonomook.

INGURUMENA
Euskararen langile autonomoak itotzen dituen naturaltasuna.
Ikus GIRO ALDAKETA / NATURALTASUNA

JUSTIZIA LINGUISTIKOA
Legeak epaitu behar aurrena, gero auzitegiak.

KALERATZEA
Gordean dagoena agerraraztea.
Ikus AGERRALDIA

KALTEKO
Desinformazioa.
Ikus ALDEKO

KARNETA
Argudiorik gabe geratutakoan erakustekoa. Marrazkilariak dauzkagu eta polita izango da.
Ikus AFILIATUA

KONTRATUA
Tratu txarra, sarritan.

KUOTA
Sinbolikoa izan beharko ote duen…

LANALDI ARRUNTA
Gurea berezia da ordea.

LIBERATUA
Sindikatuaren eguneroko martxa bermatuko duen lankide errukarria.

LAGUNA
“Gitarra zahartxo bat det nik nere laguna” dio Iparragirrek.

NATURALTASUNA
Egoeren naturaz futitzen den jarrera jatorra.

OGIA
“Ene ogia euskara da”, dio euskararen langile autonomoak.
Ikus EUSKARA

ONDARE HISTORIKOA
Milioika bertso, milioika marrazki, milaka kantu, milaka artikulu, milaka poema, zientoka ipuin… eta abar luze batzuk.