ZERTARAKO HOIEKIN EZKONTZEN ZERATE?

Ramos Azkarate, 1894

Ezkondu eta ondorenian dira komedi politak
gaixo daudela lanerako ta, azaltzen dirade tranpak:
gizona etxian ta andria fabrikan
gurasoak errietan beste aldetikan…
Biraldu zan senarra azkar etxetikan
haurren bat izan bainan lehenagotandikan.